Pagina principala

English

Procedura de certificare

Organismul de certificare QSCert® oferă:

 

CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT:

 

În cazul în care sunteți interesați pentru certificarea sistemului de management, procedura este foarte simplă:

 • Completați formularul "Cerere pentru certificare" Request for Offer
 • După completarea formularului „Cerere pentru certificare” pregătim propunerea pentru certificare
 • După acceptarea (semnătura) ofertei de certificare, pregătim propunerea „Contractului de Certificare”
 • După „Contractul de Certificare” semnat de ambele părți, devine valabil și obligatoriu - „Contractul de Certificare” este semnat pe o perioadă de 3 ani (Certificatul este, de asemenea, valabil 3 ani)
 • Pe durata celor 3 ani de valabilitate o să realizăm 1 certificat de audit și 2 audituri de supraveghere (vezi mai jos)


Din punctul de vedere al organismului de certificare, procesul de certificare al sistemului de management conține următoarele etape:

 • Etapa de pregătire
 • Audit de certificare - prima etapă
 • Audit de certificare - a doua etapă
 • Acordarea certificatului

 

Etapa de pregătire
Etapa de pregătire este cea care cuprinde pregătirea auditului. Organismul de certificare va delega echipa de audit. Echipa de audit este responsabilă pentru îndeplinirea auditului superior.

 

Auditul de certificare - prima etapă
Auditul de certificare - prima etapă - este realizat cu scopul de a obține suficiente informații și de a verifica dacă s-au aplicat cerințele de bază pentru buna funcționare a sistemului de management. Auditorul șef verifică competența documentației în legătură cu standardele și reglementările relevante.

 

Auditul de certificare - a doua etapă
A doua etapă a auditului de certificare va avea loc la sediul clientului și la punctele de lucru, care fac rolul subiectului auditat în funcție de cerințele specificate în contract de către client. Procesul de audit conține următoarele faze de activitate:

 • pregătirea (programul) - auditorul șef va elabora programul cu schema orarului și cerințele pentru participarea individuală a persoanelor competente
 • realizarea - executarea procesul de audit
 • închiderea - la întâlnirea de închidere cu reprezentanții pentru certificare ai organizației, echipa de audit va evalua procesul de audit și va determina datele pentru eliminarea neconformităților
 • evaluarea - documentul rezultat în urma auditului de certificare este raportul de audit. Raportul este elaborat de auditorul-șef, care este responsabil pentru conținutul complet și precizie. Auditorul-șef este obligat să adauge la raport toate comentariile auditorilor și experților tehnici, care participă la audit, după consultarea personală.

   

  Acordarea certificatului

  Dacă Directorul Organismului de Certificare nu descoperă nici o diferență majoră care să contravină rezultatelor auditorului-șef, menționate în raportul de audit, și în propunerea auditorului-șef pentru acordarea certificatului, directorul își oferă acordul pentru certificare.

   

   

  Auditurile de supraveghere

  Organismul de certificare QSCert oferă audituri de supraveghere odată pe an pe toată durata validității certificatului. Auditurile de supraveghere sunt realizate și documentate în mod analogic la fel ca certificatele de audit. Auditorul-șef va elabora raportul auditului de supraveghere.

   

  Transferul certificărilor acreditate

  Transferul certificărilor acreditate înseamnă recunoașterea certificărilor existente și valide, acordate, de către alte organisme de certificare.