Pagina principala

English

ISO 45001

Menținerea sănătății ți securității ocupaționale are un aspect uman important, care prezintă etica și nivelul social al organizației. Creșterea siguranței și sănătății muncii are sens un economic important, deoarece rezolvarea problemelor referitoare la locul de muncă și sistemul de management al sănătății, cu crearea de condiții favorabile de muncă și relațiile de muncă aduce optimizare unui proces de lucru cu efect economic pozitiv.

 

Avantaje economice:

 

  • Cresterea productivitatii si a calitatii muncii
  • Minimalizarea taxelor și a sancțiunilor în domeniul sănătății ocupaționale și a performanțelor de siguranță

Relațiile cu angajații:

  • Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajati
  • Creșterea de satisfacție și loialitate a angajatilor
  • Avantaje pentru managementul organizației:
  • Un instrument pentru obținerea de informații necesare pentru planificarea și stabilirea obiectivelor
  • Minimalizare a riscurilor de accidente și boli profesionale

·    

Rezultatul cooperarii mai multor organizații de acreditare și certificare din întreaga lume este crearea standardului internațional ISO 45001 – Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale.

Standardul ISO 45001 este eficient / aplicabil oricărei organizații care intenționează să certifice sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale. O organizație certificată este calificată să utilizeze o marcă de certificare pentru domeniile certificate. Rules for usage of the QSCERT certification mark

 

EXAMPLE: Certificate BS OHSAS 18001        

EXAMPLE: Certificate ISO 45001   

 

 

Dacă sunteți interesat în certificare, vă rugăm apăsați aici.

 

 

Výsledkom spolupráce niekoľkých akreditačných a certifikačných organizácií na celom svete je vytvorenie medzinárodnej normy BS OHSAS 18001 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky.

Norma je použiteľná/aplikovateľná pre každú organizáciu, ktorá má v úmysle dať si svoj systém manažérstva BOZP certifikovať. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku