Pagina principala

English

ISO 45001

Protecția sănătății și securității în muncă este aspectul uman important care prezintă nivelul cultural și social al organizației. Scopul sistemului de management SSM conform standardului ISO 45001:2018 este de a oferi suport pentru abordarea riscurilor și oportunităților SSM în vederea prevenirii accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Standardul ISO 45001:2018 înlocuiește standardul BS OHSAS 18001:2007 și structura acestuia este în conformitate cu ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

 

Implementarea și certificarea sistemului de management al sănătății și securității în muncă oferă beneficii în mai multe domenii:

 

Avantaje economice:

 

  • Cresterea productivitatii si a calitatii muncii
  • Minimalizarea taxelor și a sancțiunilor în domeniul sănătății ocupaționale și a performanțelor de siguranță

Relațiile cu angajații:

  • Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajati
  • Creșterea de satisfacție și loialitate a angajatilor
  • Avantaje pentru managementul organizației:
  • Un instrument pentru obținerea de informații necesare pentru planificarea și stabilirea obiectivelor
  • Minimalizare a riscurilor de accidente și boli profesionale

·    

Rezultatul cooperarii mai multor organizații de acreditare și certificare din întreaga lume este crearea standardului internațional ISO 45001 – Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale.

Standardul ISO 45001 este eficient / aplicabil oricărei organizații care intenționează să certifice sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale. O organizație certificată este calificată să utilizeze o marcă de certificare pentru domeniile certificate. 

 

Dacă sunteți interesat în certificare, vă rugăm apăsați aici.

 

 

Výsledkom spolupráce niekoľkých akreditačných a certifikačných organizácií na celom svete je vytvorenie medzinárodnej normy BS OHSAS 18001 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky.

Norma je použiteľná/aplikovateľná pre každú organizáciu, ktorá má v úmysle dať si svoj systém manažérstva BOZP certifikovať. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku